GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Email:  stg-longphu-mglongphu@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0299827425

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: Trường có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; Hàng năm được đánh giáo xếp loại  theo chuẩn giáo viên mầm non, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao về nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Giúp các cháu phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các cháu, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề.
- Tổ chức học bán trú hai buổi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan dựa vào cộng đồng.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học. Tăng cường làm đồ dùng dạy học phụ vụ cho trẻ.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch theo chương trình giáo dục mầm non.
- Thực hiện chương trình theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng và Sở Giáo dục và các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động cho trẻ trải nghiệm thực tế.

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Long Phú